Vương Trí Nhàn

 

-    Họ và tên: Vương Trí Nhàn

-         Ngày sinh : 15-11-1942

-         Nơi sinh :Hà Nội

-         Học vấn : Tốt nghiệp khoa văn đại học Sư phạm Hà Nội ,1964.

-         Quá trình hoạt động nghề nghiệp :

 Tháng ba ,1965, bắt đầu có bài phê bình  in trên báo Văn nghệ , ở Hà Nội.

 Từ năm 1968 , chuyển về công tác ở bộ phận lý luận phê bình tạp chí Văn nghệ Quân đội .Tự học thêm và nhận dịch các tài liệu nghiên cứu qua tiếng Nga cho Viện Thông tin khoa học xã hội.

1977, trở thành Hội viên của Hội nhà văn Việt Nam.

Từ năm 1979, chuyển về nhà xuất bản Tác phẩm mới, nay là NXB Hội nhà văn làm biên tập viên và ở đó cho đến hiện nay (2004).

Giữa chừng có sang Liên Xô (cũ) ba năm , từ 1986 đến 1989, làm chuyên gia xuất bản.

Từ 1984, thường viết cho các báo như Thể thao và văn hóa, Tuổi trẻ, Nông thôn ngày nay  …, và các bài nghiên cứu cho Tạp chí Văn học.

 

 

© Copyright Vương Trí Nhàn